Aktivitete

Historik

Konferenca e Pestë Ndërkombëtare
“Risku dhe vlerësimi i tij në ekonominë rajonale”
Ohër, Maqedoni, 11 – 13 tetor 2013


Konferenca e katërt

“Ekonomia dhe shoqëria ballkanike përballe risqeve të përgjegjësive publike” Dobrovnik, Kroaci, 5 – 7 prill 2012


Konferenca e tretë

“Ekonomia rajonale përballë krizës financiare” Kompleksi Turistik “Sharri”, Prizren, Kosovë, 10-12 mars 2011


Konferenca e dytë

“Ekonomia rajonale përballe sfidave të Intergrimit” Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkodër, 19-20 qershor 2009.


Konferenca e parë

“Sfidat dhe risqet në Ekonominë shqiptare” Hotel Tirana Internacional, 18 nëntor 2008