Tag Archives: strategji

Deformimet e tregut dhe abuzimi me lirinë ekonomike

Nga Sherif BUNDO
Profesor i financave në Universitetin e Tiranës

Në këtë një çerek shekulli të historisë demokratike të shoqërisë shqiptare, zhvillimet në fushën e ekonomisë janë mjaft interesante. Analiza e kujdesshme e transformimeve dhe rritjes ekonomike përbën një proçes shumë të rëndësishëm dhe me interes në dy këndvështrime. Së pari, për të studiuar arritjet, për të evidentuar mundësitë dhe për të identifikuar rezervat. Avantazhet ekonomike të një vëndi janë energjia që e vë në lëvizje rritjen ekonomike të tij dhe busulla që drejton dhe orienton prirjet ekonomike. Së dyti, studimi na jep mundësinë të kuptojmë gabimet, të reflektojmë ndaj tyre dhe të korrigjojmë deformimet që i kushtojnë ekonomisë. Më duhet të nënvizoj që në fillim se një gabim i vogël, i pastudiuar, një gabim që buron nga voluntarizmi në ekonomi, dhe në mënyrë të veçantë në financë, përkthehet në shifra kolosale, në kosto të rënda për ekonominë dhe shoqërinë. Në këtë rast, kemi të bëjmë me atë që në fjalorin e financave quhet risk sistematik, i padiversifikueshëm, i pa evitueshëm. Në të kundërt, gabimet e një specialisti të thjeshtë apo të një drejtuesi individual në një ndërmarrje, përbën një kosto operacionale të evitueshme dhe një risk të veçantë, të shkëputur, të diversifikueshëm.

Pa u zgjatur në shpjegime të tjera, të kësaj natyre, më duhet të shtroj disa pyetje që në vlerësimin tim përbëjnë thelbin e zhvillimeve. Avantazhet e liberalizimit dhe te tregut janë të padiskutueshme. Nuk dëshiroj të merrem me këtë anë dhe nuk dëshiroj të bëj historianin. Shqetësimi im është gjetkë. A ka patur dhe a ka ekonomia e derisotme shqiptare zhvillime të pakontrolluara? Tregu, ky gjenerator i zhvillimit dhe rritjes ekonomike, ka manifestuar gjithnjë vetëm zhvillime pozitive dhe progres, apo ka patur dhe ka edhe deformime që burojnë natyrshëm nga forcat e keqorientuara të tregut? A ka ekzistuar mundësia e korrigjimit të zhvillimeve të pakontrolluara të tregut? Kërkesa dhe oferta në treg, për mallra dhe shërbime, janë rregullatorë të mjaftueshëm, apo është dashur që roli ekulibrues i shtetit të konceptohej ndryshe? Nëse tregu prodhon vetvetiu deformime, a duhet të pranojmë se kostot e tyre janë barrë që duhet mbajtur dhe përballuar dhe se nuk ka vënd për ndjeshmëri subjektive në ekonomi? Pyetje të tilla mundojnë dhe preokupojnë këdo që ka një formim të mirë dhe të mjaftueshëm në ekonomi dhe që ka ndjenjë të lartë përgjegjësie dhe qytetarie.

Përpara se të shpreh opinionin, tashmë të konsoliduar, se në Shqipëri ka patur zhvillime të pakontrolluara, që do të duhej të evitoheshin, për të reduktuar kostot që këto zhvillime i kanë rrëmbyer ekonomisë, më duhet të nënvizoj se roli ekulibrues dhe sjellja e shtetit është çështje filozofie dhe konceptimi. Ky rol, kudo, kurdoherë dhe vazhdimisht ka qënë dhe është produkt i formimit profesional, individual, të personave që drejtojnë shtetin dhe drejtojnë institucionet. Politikat i hartojnë individët. Ky rol është në funksion të faktit se si e kuptojnë dhe si e konceptojnë ekonominë e tregut individët që i hartojnë këto politika. Duke qënë se politikat ekonomike dhe roli i shtetit janë çështje madhore për një vënd, ato duhet të jenë përfundime të nxjerra nga laboratorët e mendimit ekonomik dhe nga studimi, minimalisht, i efekteve që kanë prodhuar dhe prodhojnë të njëjtat politika në vënde dhe ekonomi me kushte të ngjashme. Në ekonomi nuk ka mundësi për eksperimentime. E pakta e domosdoshme që duhet kërkuar është që politikat ekonomike të konceptohen jo si detyrë dhe privilegj i një grupi të reduktuar individësh, ndonjëherë me formim ekonomik dhe profesional të pamjaftueshëm, por si një nevojë, jetësore, në të cilën të përfshihen profesionistët dhe teknicienët më të mirë dhe më të formuar të mundshëm të vëndit. A ka ndodhur dhe a ndodh kështu? Do të ishte një gabim i madh t’i përgjigjem kësaj pyetje të fundit me një po, ose jo, të thatë. Analiza e zhvillimeve duhet të shërbejë si një përgjigje e argumentuar. Roli ekulibrues dhe korrigjues i shtetit për evitimin e kostove të panevojshme dhe të deformimeve është njëra gjë. Sjellja e shtetit në shërbim të nxitjes së këtyre deformimeve është një gjë tjetër, shumë e rëndësishme.

Në këto kushte, gjykoj, është mjaft e rëndësishme të nënvizojmë se në hartimin e politikave dhe shprehjen e tyre nëpërmjet ligjeve, si vullnete të shumicave, roli i shtetit përveçse atribut i formimit të individit është edhe derivat i qëndrimit me administratën. Në këto 25 vite ka dominuar sjellja partizane dhe militante me administratën. Militantët e përdorur si “mish për top” profesionalisht e shumëfishojnë efektin negativ në ekonomi, të shkallës së lartë të ndikimit të mungesës së profesionalizmit dhe të voluntarizmit në punët e shtetit. Shpesh herë, në ekonomi, zgjidhjet dhe vendimmarrjet e drejta janë shumë afër me arsyetimin dhe gjykimin racional.

Në rastin më të mirë, një politikbërës, apo grupe politike, kur kupton apo kuptojnë  se ka/kanë gabuar në politikat e veta, deklaron se pranon që ka gabuar dhe se tani e tutje mbaron karriera e tij/tyre. Variantet më të këqija janë pa mbarim. Rrotacionet politike bëjnë që të zëvëndësohet një politikë ekonomike e gabuar me një politikë tjetër ekonomike që duhet testuar brënda një mandati tjetër nëse është e drejtë apo jo. A mjafton mbyllja e karrierës politike të një politikëbërësi për të zëvëndësuar kostot që bien në shpinë të shoqërisë nga deformimet e tregut apo nga dështimet në treg për shkak të aplikimit të politikave të papërshtatëshme, apo të formuluara jo në mënyrën e duhur? Përgjigjen dhe arsyetimin më të mirë e jep kushdo, mjafton që të shpjegojmë dhe të kuptojmë cilat janë disa nga zhvillimet e pakontrolluara të tregut në vëndin tonë dhe sa na kanë kushtuar ato? A mund të evitoheshin? A duhej të evitoheshin?

Deformimi i parë, privatizimet pa kriter. Si temë dhe problematikë është e njohur për publikun. Në thelb, problemi qëndron në pyetjen: a është realizuar një performancë më e mirë në të gjithë sektorët, objektet dhe ndërmarrjet e privatizuara? A është gjetur varianti më i mirë në privatizim? A kanë sot, objektet e privatizuara performancë më të mirë krahësuar me peridhën para privatizimit? A ka ende pasuri kombëtare të privatizuar, por të shndërruar në aktive hedhurina? Për të gjykuar lidhur me performancën e privatizimeve mjafton të studiojmë një parametër të vetëm: sa përqind e pronarëve që privatizuan objektet ish pronë shtetërore për herë të parë, vijojnë të jenë pronarë të ndërmarrjeve të privatizuara? Rezulton se mbi 58.6 % e objekteve të privatizuara janë tjetërsuar. Fakti që janë rishitur flet shumë. Zhvillim i pakontrolluar i tregut, ligj i papërshtatshëm, apo mungesë në zbatimin e ligjit? Apo të treja njëherësh? Ky fakt tregon se ndërmarrjet janë privatizuar në favor të individëve të mbështetur nga administrata shtetërore dhe/ose nga politika dhe jo në favor të individëve që kishin aftësi sipërmarrëse dhe programe të qarta zhvillimi ekonomik dhe teknollogjik. Të kuptohemi, jo të gjitha objektet dhe ndërmarrjet e privatizuara duhet domosdoshmërisht të performojnë më mirë. Një pjesë e tyre do të falimentojnë. Ky është ligj i tregut. Por masa e falimentimit ka një kufi llogjik dhe ekonomik. Ai është i lidhur me ciklin e biznesit. 

Në pamje të parë, duket pa vënd të ndalemi, apo të kthehemi, në një fenomen që sot nuk përbën tendencë, nuk është fenomen dominues apo që sot privatizimet konsiderohen dosje të mbyllura. Qëllimi i këtij shkrimi nuk është të propozohet rishikimi apo hapja e dosjeve të privatizimeve, por të kuptohet se një proces i konceptuar dhe drejtuar keq është në shpinë të të gjithë ekonomisë dhe të shoqërisë dhe se mbrapshtësia e procesit kthen mbrapsh gjithë shoqërinë, mban peng zhvillimin dhe progresin ekonomik. Privatizime dhe nacionalizime ka pasur dhe do të ketë edhe në të ardhmen si nevojë për ekulibër dhe barazpeshë. E mira për të cilën angazhohet dhe ekziston shteti është sigurimi i barazisë dhe të drejtës. Ky është një parim i formuluar prej Aristotelit që para 2350 vitesh.

Deformimi i dytë, ndërtimet pa lejë dhe pa kriter. Është pa asnjë dyshim një prej zhvillimeve më të mbrapshta në shoqërinë shqiptare. Toka, trojet, në shoqërinë tonë janë trajtuar në mënyrën më të mbrapshtë të mundshme. Zhvillimet e tregut në këtë element kanë qënë tërësisht në krahët e anarkisë. Ndërto ku të mundesh, ka qënë jo vetëm një sjellje që ka dëmtuar dhe shpërdoruar mjaft vlerat urbane dhe ambjentet publike në zonat urbane, por ky mentalitet ka shërbyer si një eksplozion që ka shkatërruar tokën bujqësore, pyjet, vreshtat, ullishtet, agrumet, etj. Ndërtimet pa kriter dhe pa lejë në Shqipëri të japin idenë e plotë të një shoqërie që ka ecur per një çerek shekulli në rrjedhje të lirë. Në këtë pikë, mund të themi me plot gojën që ska pasur shtet. Ndërtimet pa lejë kanë shpërdoruar tokën që të parët e kanë rruajtur me fanatizëm si burimin më të shtrenjtë dhe të paktë të jetës së tyre. Nuk mjafton pronësia mbi tokën për të justifikuar çdo lloj ndërtimi mbi tokë. Ndërtimet pa lejë, një deformim i tregut, apo abuzim me lirinë ekonomike? Ndërtimi i një objekti ndërtimor të çdo lloji, në çdo vënd të mundshëm, është një çështje private, është një çështje e lidhur thjeshtë me lirinë e individit, apo është një problem i interesave publike? Jo, pronësia mbi tokën është dhe do të jetë private, por interesi publik mbi administrimin dhe përdorimin e tokës është dhe duhet të jetë gjithnjë një shqetësim shoqërror. Ndërtimet pa lejë dhe pa kriter, kanë kërkuar fonde për tu ndërtuar, duke shpërdoruar një herë e përgjithnjë fondin e tokës, por ato kërkojnë dhe angazhojnë fonde  të tjera shtesë për t’i prishur ndërtimet pa lejë. Shpesh herë, të gjithë njëzëri, miratojmë prishjet për ndërtimet pa lejë. Por harrojmë që janë fonde, pasuri e madhe financiare e vëndit, pasuri kombëtare që shkatërrohet. A mund të justifikohen këto qëndrime me zhvillimet e tregut? Jo, në asnjë mënyrë. Individi jeton në komunitet. Komunitetet kanë nevojë për rregullime. Kjo nuk është ndërhyrje dhe deformim i tregut por, përkundrazi, sjellje e kontrolluar njerëzore.

Shteti në emër të interesave të shoqërisë është i interesuar që toka të punohet, që paralelisht me punimin e tokës të nxitet zënia me punë. Njëherësh shtohet prodhimi bujqësor dhe blegtoral dhe begatohet individi në një kuptim makroekonomik. Kjo është arsyea dhe kuptimi ekonomik i vendosjes së tatimit mbi tokën bujqësore, si tatim mbi pasurinë. Por, zhvillimet në tregun e tokës në vëndin tonë janë dramatike. Abuzim me lirinë ekonomike apo moszbatim të ligjit? Të dyja njëherësh. Abuzimet me “lirinë ekonomike” të individit janë tronditëse. Toka shpërdorohet vetëm një herë. Të parët tanë patën mirësinë, edukatën, kulturën dhe dashurinë që e ruajtën tokën si një nga gjërat më të shtrënjta. Ne si qytetarë, qeveritë e këtyre viteve si përgjegjëse, kanë lejuar një deformim që do tu kushtojë brezave të ardhshëm. Me siguri, ndonjëri do të ngrejë përsëri zërin: ky është rregullimi që bëri tregu! Cili treg? Si ka funksionuar ai? Sa i plotë ka qënë tregu? A kanë pasur mundësinë që të gëzojnë akses të përsosur në informacionin lidhur me zhvillimet e tregut të tokës, të gjithë operatorët e interesuar? Jo, me plot gojën jo. Tregu në këtë element ka qënë monopol i një grupi shumë të kufizuar individësh, të cilët për asnjë lloj merite profesionale, pronësie, apo risku, janë gdhirë të pasur, madje shumë shumë të pasur.

Deformi i i tretë: firmat piramidale. E kemi dëgjuar justifikimin që firmat piramidale ishin produkt i tregut të lirë. Kemi dëgjuar gjithashtu edhe një justifikim tjetër se firmat piramidale ndodhën nga që qeveria nuk e dinte e “nuk kuptonte” se çfarë po ndodhte dhe se asnjë specialist, asnjë bankier, asnjë financier, asnjë jurist apo prokuror nuk e ngriti zërin dhe të denonconte se çfarë po ndodhte. Në fakt kjo nuk është aspak e vërtetë. Për faktin se ngritën zërin, disa pedagogë të Fakultetit të Ekonomisë, në UT, humbën në mënyrën më skandaloze të mundur, vëndet e punës. Qeveria e kohës u ndje e turpëruar më vonë, por kjo pak rëndësi ka. Rëndësi ka një fakt tjetër: Firmat piramidale shpërdoruan rreth 1.5 miliardë euro të ekonomisë shqiptare. Në vitet kur ndodhën, kjo pasuri ishte shumë, shumë e vlefshme dhe se kjo pasuri financiare mjaftonte për ta shumëfishuar dhe nxitur mjaft ekonominë. Përsëri, kemi të bëjmë me një abuzim, të ndërgjegjshëm të shtetit, me lirinë ekonomike.” Lëreni individin të sillet si të dëshirojë”. Jo, në ekonomi, faktorët socialë, kulturorë, psikollogjikë, moralë dhe faktorët e lidhur me traditën dhe historinë kanë shkallë të lartë ndikimi. Ekonomia është shkencë sociale që ndikohet nga faktorë të tillë, madje mjaft. Për shkak të faktorëve psikollogjikë kanë falimentuar banka brënda një dite. Firmat nuk ishin produkt i tregut, por deformim i qëllimshëm i tij. Në një konferencë të kohës, një ish drejtues, deklaroi afërsisht kështu: “ne do të lejojmë të rrjedhë pastrimi i parave se kështu do zhvillojmë, madje shpejtë, ekonominë”. Pra kjo ishte filozofi e shtetit, mentalitet i tij. Ishte në një farë mënyre konceptim i gabuar, apo më saktë i ekzagjeruar, i termit treg i lirë. Shpjegimet e mëvonëshme kanë shërbyer si justifikime të një njeriu të zënë në faj.

Dëmi që i shkaktoi fenomeni “firma piramidale” ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare ishte i shumëfishtë. Ato pothuaj paralizuan sistemin financiar dhe bankar për disa vite. Dëmtuan mbi të gjitha mentalitetin e punës dhe injektuan pasigurinë e individit te institucionet e ndërmjetësimit financiar. Mbi të gjitha, pasuritë e firmave piramidale janë bërë në vijim objekt i një marrëzie tjetër disa vjeçare.

Deformimi i katërt, fenomeni kioska. Fenomeni kioska ishte përfytyrimi më banal i tregut dhe i ekonomisë së tregut. Në atë kohë, mjaft profesionistë të ekonomisë orientuan dhe propozuan që paratë e investuara vënd e pa vënd në kioska të vendosura dhe të instaluara kudo, në mënyrë të shëmtuar dhe në trajtë primitive, të orientoheshin në katet e para të pallateve, të cilat të shndërroheshin gradualisht në ambjente të kultivuara tregëtare. Sikur të mos kishim nxjerrë fare mësime, fenomenti kioskë përsëritet edhe sot. Nuk ka një rrugë që lidh dy qytete që të mos ketë ndërtimë pa lejë në të paktën çdo kilometër. Nuk ka kilometër që të mos ketë nga dy dhe tre pika të shpërndarjes së karburanteve. Në çdo 100 metra rrugë në qytete, gjen tre deri katër farmaci, tre deri katër furra buke, pesë deri gjashtë kafene, katër deri pesë permanente, dy deri tre llotari sportive. Këto të fundit, që u krijua përshtypja sikur po viheshin nën kontroll po shtohen përsëri dita ditës. Biznese që konkurojnë pa asnjë kriter njëri tjetrin. Deformimi i tregut ka lidhje edhe me mungesën apo mos zbatimin e ligjit. Biznese që ushtrojnë aktivitet pa kurrëfarë llogjike dhe koncepti. E rregullon vetë tregu biznesin kam dëgjuar të thuhet. Ky është konceptimi më i shtrëmbëruar i rolit të tregut dhe i veprimit rregullator të ofertës dhe të kërkesës. Çfarë kuptimi ka roli regullator i tregut në faktin që në një distancë 78 kilometra, studentët e degës së Financës në Universitetin e Tiranës, kishin numëruar dhe llogaritur 86 qëndra të shpërndarjes së karburanteve. Janë miliona që mund të ishin investuar diku duke plotësuar një boshllëk, duke zhvilluar dhe zbukuruar një sector tjetër. Kjo është tepërim me lirinë ekonomike. Është thjesht, mungesë vizioni dhe shpërdorim i energjive dhe burimeve financiare.

Në një rrugë të shkatërruar të qytetit të Tiranës, në një lagje jo dhe aq periferike, janë ndërtuar dy lokale lluksoze, një kafene dhe një restorant. Këtë luks në një kafe nuk e gjen as në Paris e në Londër. Duket qartë që ka një konflikt të madh midis luksit të biznesit privat dhe mjerimit të rrugës si objekt publik. A mund të veprojë tregu vetëm në një krah? A mund të ketë kuptim roli rregullator i tregut që bashkon luksin dhe mjerimin në të njëjtin vënd? A ka vlerë një objekt luksoz privat në një mjedis me infrastruktura publike mesjetare? Këtë lloj tregu do ta kishte mallkuar vetë Adam Smithi, i cili fuqinë çudibërëse të dorës së padukshme të tregut e shihte te barazia e operatorëve në treg, te aksesi i barabartë në raport me informacionin, te trajtimi i njëjtë i subjekteve prej shtetit dhe te reagimi dhe sjellja racionale e individëve.

Deformimi i pestë, ekonomia e drogës. Ekonomia e drogës është një fenomen më vete. Është produkt i një sjellje tjetër të shtetit, të ngjashme me disa të tjera të përmendura më sipër. Kultivimi i drogës, kamufluar mbas mentalitetit dhe arsyetimit që është tregu i lirë që i prodhon këto fenomene, është një deformim me pasoja po aq të mëdha. Madje edhe më të mëdha. Në kuptimin ligjor dhe financiar, ekonomia e drogës, deformoi zhvillimin ekonomik të vëndit. Me paratë e drogës vërtetë u ndërtuan objekte luksoze ku u punësuan njerëz dhe u shtua pasuria kombëtare. Por, ekonomia e drogës kultivoi mentalitetin se paratë dhe kapitalet mund të vihen në rrugë të paligjshme, pa shumë mund. Mjafton të kesh përkrahjen e shtetit. Ekonomia e drogës është ekonomi kriminale. Abuzimi dhe tepërimi me lirinë ekonomike e keq orienton zhvillimin ekonomik. Deformimi që ka bërë dhe bëri ekonomia e drogës dhe pasojat negative të saj duhen kërkuar më thellë në shoqërinë tonë, te kriminalizimi i një pjesë të shoqërisë, te lëvizja kundër rrymës, te toka e lënë pa punuar, te imazhi jashtëzakonisht i keq krijuar për shqiptarët, te kostot e mëdha që ka përballuar dhe përballon shteti për ta kthyer në normalitet këtë segment të jetës, shoqërisë dhe të ekonomisë. Pasojat e ekonomisë së drogës do të ndihen gjatë.

Rregullat e arta të tregut

A është e vështirë të kuptosh nëse jemi pro apo kundër rregullave të tregut? Për të kuptuar nëse një fenomen ekonomik është zhvillim normal apo deformim i tregut, mjafton që tu referohemi rregullave të arta të tregut. Ka rregullat e veta të arta të funksionimit të lirisë ekonomike dhe të rregullimit të tregut. Ekonomia dhe shoqëria e orientuar nga tregu e ka bazën e ekzistencës së vet te katër faktorë bazë: pronësia private, konkurenca e lirë, inisiativa dhe aftësitë sipërmarrëse. Të katër faktorët kanë nevojë të garantohen nga arbitri shtet dhe operatorët duhet të gëzojnë lirinë e të qënit të barabartë ndaj të katër faktorëve njëherësh. Ndryshe tregu nuk vetfunksionon dhe nuk vetrregullohet. Ndryshe, tregu prodhon gjithnjë zhvillime të pakontrolluara dhe shoqëria vuan pasojat dhe kostot e përballimit të tyre si dhe kostot e ndërhyrjes, për të rregulluar dhe kthyer në normalitet deformimet që burojnë dhe krijohen nga zhvillimet e pakontrolluara.

 Të nxjerrim mësimet e nevojshme

Në realitetin shqiptar një pjesë e deformimeve e kanë origjinën te padituria dhe mungesa e njohurive mbi mënyrën se si funksionon tregu. Ndaj duhen ekonomistët dhe financierët. Nuk është luks fakti që profesionistët më të mirë të ekonomisë dhe të financave, krerët e shteteve i mbajnë si konsulentët dhe këshilltart me të cilët projektohen politikat dhe reformat në ekonomi.

Mësimi numër një është i lidhur me faktin se në ekonomi duhen evituar sjelljet dhe aksionet voluntariste. Ekonomia ka ligjet e veta. Hartimi i një ligji të papërshtatshëm dhe neglizhenca për zbatimin e tij, janë njëlloj. Vërtetë ligjet e ekonomisë nuk janë si ligjet e natyrës. Ato marrin në konsideratë rolin shumë të madhe të faktorit njeri, me gjithë elementët e vet përbërës, me shkallë të lartë të ndikimit të faktorëve kulturorë, historikë, tradicionalë, psikollogjikë, moralë, etj. Do të ishte një paaftësi e madhe që të vazhdojmë të manifestojmë në ekonomi, si deri më sot, mentalitetin “laisser faire” (lëri gjërat të rrjedhin vetë). Vëzhgoni sa shumë na ka kushtuar mentaliteti dhe filozofia e ndjekur deri tani “bëj e prish”. Na lipset të ndërtojmë, madje vazhdimisht dhe pa prishur. Por, të ndërtojmë atë që duhet, në mënyrën e duhur, në vëndin e duhur dhe në kohën e duhur. Kjo kërkon domosdoshmërisht të respektojmë disa rregulla bazë.

Rregulli i parë, në ekonomi duhet të bjemë dakord për disa gjëra kapitale dhe strategjike të përbashkëta. Për fat, në këto 25 vitet e fundit të rrugës në ekonominë dhe shoqërinë e tregut, kemi treguar mirëkuptim mbarë kombëtar në dy drejtime thelbësore dhe strategjike. Dhe atje ku kemi qënë të unifikuar, kemi arritur edhe rezultate konkrete. Në çëshjten e Kosovës dhe në çështjen e integrimit, pothuaj të gjithë kanë qënë dakord dhe pa vonesa për drejtimin e lëvizjes. Nuk ka të majtë dhe të djathtë lidhur me nevojën dhe domosdoshmërinë e zhvillimit ekonomik. Zhvillimi ekonomik nuk pranon ekstremizma. Nuk pranon as nxitjen e anarkisë nën maskën e lirisë së tregut dhe as radikalizmin dhe centralizimin e tepëruar nën maskën e përgjegjësisë së shtetit. Ekstremizmat janë kurdoherë të dëmshme. Nuk shkohet në ekulibër me ekstremizma. Në këtë pikë na duhet të kuptojmë se modeli i tregut që duhet instaluar në ekonominë dhe shoqërinë shqiptare është modeli i ekonomisë dhe shoqërisë europiane ku dëshirojmë dhe po integrohemi. Modeli ekonomik europian është modeli i tregut me fytyrën më njerëzore.

Rregulli i dytë, në ekonomi, të respektojmë gjithcka bën mirë paraardhësi ynë. Historia nuk fillon nga unë dhe nuk fillon gjithnjë nga e para. Shoqëritë e emancipuara akumulojnë përherë dhe vazhdimisht. Por akumulojnë dhe shtojnë pasuri të ndërtuara në përputhje me koncepte të pranuara si me vlerë të madhe. Kritikojeni politikisht dhe hidhni poshtë idetë e kundërshtarëve tuaj, por pranoni me përulje punën e mirë të bërë nga kushtdo. Kush ka kurajon të pranojë punën e mirë të bërë nga të tjerët lartëson  veten e vet. Çdo të ndodhte në Gjermani nëse një forcë politike të firmoste një kontratë të rëndësisë kombëtare dhe tjetra ta prishte? A do të kishte Bashkimi Europian sot monedhën euro nëse të djathtët dhe të majtët nuk do të mbështesnin të njëjtën reformë të unifikimit monetar? A do të kishte sot projekte ekonomike të përbashkëta fiskale, tregëtare, apo sociale, europiane nëse nuk respektohen rregullat e komunitetit nga partitë e të gjtha krahëve? Ekonomia nuk ka ngjyrë. Në çështjet thelbësore të zhvillimit ekonomik, në modelin e tregut që na përshtatet, në qëndrimin ndaj institucioneve që mbikqyrin dhe rregullojnë tregjet, në investimet e mëdha infrastrukturore, në përparësitë e zhvillimit, në qëndrimin ndaj organeve të pavarura si Banka e Shqipërisë, ERE, autoriteti Konkurencës, Autoriteti Mbikqyrjes Financiare, Borde dhe Këshilla të rëndësisë kombëtare, etj, jemi të dënuar të manifestojmë qëndrime të përbashkëta.

Por, akoma më e rëndësishme është nevoja e hartimit dhe implementimit të politikave të përbashkëta në fushën fiskale. Ligjet fiskale natyrisht provokojnë ndasi. Kjo është fare normale. Por, shtrati i përbashkët që rregullon lindjen e një aktiviteti dhe proçedurat tatimore të komunikimit fiskal me shtetin ka nevojë të jenë të mbarëpranuara. Në disa vënde, ligji më i rëndësishëm tatimor është Kodi fiskal, hartuar dhe miratuar si gjithë kodet, me shumicë të cilësuar apo me konsensus. Më kujtohet fare mirë, dikur, një forcë politike bënte thirrje për mosbindje fiskale, apo për mospagesë të energjisë elektrike. Ndonjëherë ka edhe politikanë mëndjeshkurtër që përkrahin qëndrime të tilla në këmbim të votive elektorale. Sa politikë e keqkonceptuar! Mosbindje fiskale do të thotë të bëjmë thirrje bizneseve të mos paguajnë tatimet dhe taksat. Mos bindje fiskale do të thotë thirrje për të shkatërruar dhe rrëzuar godinën shtetërore nën të cilën je strehuar edhe vetë. Sot nuk dallojnë shumë të majtët dhe të djathtët lidhur me proçedurat tatimore, lidhur me mënyrën e funksionimit dhe të modernizimit të skemave të sigurimeve shoqërore, lidhur me nevojën për të rregulluar dhe mbikqyrur tregun financiar dhe bankar, lidhur me mbrojtjen dhe përkrahjen e prodhimit vëndas, lidhur me ruajtjen dhe konservimin e mjedisit, lidhur me nevojën apo jo të Tatimit mbi vlerën e shtuar, etj, etj.

Mentaliteti të ndryshojmë gjithçka se tani jemi ne, është shumë i dëmshëm. Ndryshimet dhe reformat kërkojnë debat dhe konsensus njëherësh. Në mungesë të tyre kultivohet moszbatimi i ligjit që pjell zhvillimin e pakontrolluar dhe deformimin. Ndryshimet e herëpasherëshme të ligjeve, qoftë edhe atyre fiskale, tregojnë njëherësh tre gjëra të rëndësishme. Së pari evidentojnë faktin se nevoja për të ndryshuar një ligj buron nga nxitimi me të cilin është instaluar. Duhet korrigjuar një gabim. Në ekonomi nuk mund të bëhen gjëra shpejtë e shpejtë. Sa e rëndësishme është përpunimi i një alternative ekonomike! Politikat e reja kërkojnë prurje të reja, kërkojnë njerës të rinj me mentalitet të ri, por modern dhe të përgjegjshëm. Në vijim, ndryshimet e shpeshta të ligjeve mbartin me vete një nivel të lartë të riskut politik. Më bën përshtypje, madje shumë, fakti që në Francë ka mbi 25 vjet që shkalla tatimore standard  e Tatimit mbi vlerën e shtuar nuk ndryshon (19.6 %).  Po kështu nuk ndryshojnë shumë as politikat fiskale mbi biznesin e vogël. Tek ne, poltikat fiskale dhe thelbi i tyre duket sikur është fluger politik. Ndryshohen dhe premtohet se do të ndryshohen prapë, mjafton që të prodhojnë më shumë vota në fushata elektorale. Së fundi, themeli mbi të cilën qëndron fort zbatimi i ligjit është e lidhur me dukatën. Si mund të mirëedukohet publiku me edukatën e zbatimit të ligjit kur akoma pa e mësuar mirë përmbajtjen e tij, është hedhur për diskutim ndryshimi. Debati deri në miratimin e ligjit është normal. Që në momentin që ato miratohen, të zbatohen pa hezitim, nga çdokush dhe kurdo. Qëndrueshmëria ekonomike në treg është e lidhur edhe me respektin ndaj ligjit.

Së treti, ekonomia është e të gjithëve, është baza e çdo mirëqënie dhe prosperiteti. Duhet kërkuar mirëkuptimi. Por edhe duhet dhënë mirëkuptimi. Të bjemë dakord në atë se çka e kemi favor, e kemi avantazh, e kemi të gjithë. Të zhvillojmë dhe modernizojmë vlerat që kemi, të mos ndryshojmë drejtimet strategjike të zhvillimit sa herë të na teket. Drejtimet strategjike të zhvillimit janë linja, janë shinat, që nuk ndryshojnë sa herë që “ndryshon moti”, apo sa herë që emërohen dhe ç’emërohen drejtorë apo ministra. Ngritja dhe prishja pa kriter e strukturave qeveritare është dëmi më i madh që një pushtetar, ose disa syresh, mund t’i shkaktojnë një vëndi. Nëse turizmi sot ka një varg problemesh të pazgjidhura dhe të pakonsoliduara, kjo vjen përveç të tjerash edhe nga fakti se qysh prej 18 vitesh strukturat e organeve qëndrore të turizmit kanë ndryshuar rreth 14 herë. A mund të presësh rezultate nga struktura të tilla? Ndodh shpesh që për të hequr një individ me mandat nga një post i rëndësishëm pune, drejtues të institucioneve kushtetuese, më e thjeshtë është të ndryshohet ligji dhe pastaj të riemërohen drejtuesit e rinj. Çdo ndodhte nëse Bashkimi Europian do të kërkonte të ndryshonte strukturën e Bankës Qëndrore Europiane çdo katër vjet që ka zgjedhje?

Reformat e thella në ekonomi kërkojnë konsensus. Për opinionin tim, për çdo lloj kontrate konçensionare, kushtdo qoftë ajo, për cilëndo fushë dhe për këdo investitor, duhet domosdoshmërisht që të ketë një lloj konsensusi. Kur bëhet fjalë për operacione të fuqishme mbi pasuritë minerare kombëtare, për privatizime të sektorëve strategjikë, për përdorime dhe menaxhime të sektorëve të rëndësishëm të interesave publike, për përdorimin e burimeve ujore dhe natyrore, për menaxhimin e territorit dhe të bregdetit, etj, duhet konsensus parimor. Duhet një lloj konsesusi më i avancuar se ai që kërkohet për reformën territorial. Një kontratë konçensionare mund t’i kushtojë ekonomisë dhe vëndit shumë më tepër se administrata e një komune, caktuar gabimisht më tepër me ligjin e ndarjes territoriale. Ndërkohë, edhe këtu ka nevojë për konsensus.

Kujtdo i ka bërë përshtypje besoj pesha e rëndë e faturave dhe e shifrave trajtuar në Kuvend dhe në media kohët e fundit lidhur me konçensionet. Ministri i ekonomisë ka deklaruar, me të drejtë, se qeveria aktuale nuk mund të rishikojë kontratat konçesionare të firmosura nga qeveria e mëparshme, sepse ato krijojnë një faturë shtesë për buxhetin e shtetit, që kapërxen 250 milion euro. Këtu dalin njëherësh disa probleme: Së pari, pse nuk u trajtua me forcën e duhur dhe në kohën e duhur problemi? Pse nuk i bllokoi kontratat e padrejta konçesionare që dje kur ishte në opozitë, mazhoranca e sotme? Pse bashkëjetoi me një deformim të dëmshëm dhe të qëllimshëm të tregut? Nuk jam duke analizuar në cilat rrugë dhe nëse e kishte apo jo mundësinë. Në vijim: pse ishte e nevojshme që në fushatë elektorale të deklarohej se do të rrishikohen të gjitha kontratat konçesionare të firmosura nga qeveria e mëparëshme? Deklarata emocionale dhe politike! Qëndrim po aq voluntarist sa edhe paraardhësi. Një faturë afërsisht 90 milionë euro i shkaktoi buxhetit të shtetit çështja CEZ. Po kështu, një faturë afërsisht 60 milionë euro i shkaktoi buxhetit të shtetit çështja e trenit elektrik Tiranë-Durrës. Fakte të tilla fatkeqësisht ka shumë.

Kush e gjykoi dhe e peshoi me saktësi nëse përfitimi i disa dhjetëra kilovatorë të prodhuar nga ndërtimi i një HEC-i, të dhënë me konçension, vlen më tepër se biodiversiteti i sakrifikuar, se rënia në zhvillimin agroushqimor të zonës, se braktisja e traditës dhe reduktimi i prodhimeve rurale, apo braktisja nga banorët, të zonës ku rrjedhin ndër shekuj ujrat e dhëna me konçesion? A ju nënshtrua studimi i fizibilitetit, mbi të cilën është realizuar kontrata konçesionare, një debati të hapur dhe gjithëpërfshirës me grupet e interesuara? A jemi në gjëndje të gjykojmë se kush i ka shkaktuar më shumë dëm ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare, qeveria e Zogut që nënëshkroi le të themi 10 kontrata koncesionare apo një ministër i dhjetëviteve të fundit që ka nënëshkruar mbi 100 kontrata koncensionare? Krahësimi në kohë dhe burime është i pavënd, por në procedura dhe politika është i njëjtë. Moszbatim i ligjit, ligj i hartuar dhe konceptuar gabim, apo të dyja së bashku? Ne kemi nevojë, sigurisht që të prodhojmë dhe të shtojmë energji elektrike, nga burime të rinovueshme, por jo në kurriz të kthimit në shkretëtirë të zonave të caktuara. Disa individë dhe investitorë kanë marrë me mundime dhe “sakrifica” të mëdha kontrata të tilla të cilat deri sot kanë filluar të bëhën objekt i shitjeve dhe blerjeve të shumta, në një treg që nuk funksionon dhe në të cilin, operatorët nuk kanë mundësi dhe nuk manifestojnë sjellje racionale.

Formalizimi i ekonomisë është një nevojë emergjente. Por formalizimi i ekonomisë dhe korrigjimi i deformimeve të tregut nuk mund të zgjidhet duke nxitur deformime të tjera. Politikat ekonomike dhe në mënyrë të veçantë ato fiskale, ka nevojë që të jenë minimalisht produkt i një studimi empirik të degës, sektorit, faktorëve, zhvillimeve, dinamikës dhe efekteve që priten të arrihen apo synohen të arrihen nga aplikimi i një politike të caktuar. Mbi bazën e çfarë studimi u arrit në konkluzionin se shkalla më e përshtatëshme tatimore për tatimin mbi fitimin duhet të jetë 15 % dhe jo 10 % sa ishte, apo jo 12%, apo 19%? Pse shkalla tatimore e tatimit mbi të ardhurat personale u caktua 13 % dhe jo 14 %, apo 16 %? Pse pragu i ndryshimit të shkallës tatimore është 130 000 lekë dhe jo 150 000 lekë? Diskutimi për mekanizmat apo shkallët tatimore është atribut i qeverive, por finalizuar jo mbi sjellje voluntariste.

Në bujqësi, zhvillimi dhe shtimi i prodhimit bujqësor është e lidhur me integrimin e fermerit me tregun dhe me lehtësimin e këtyre lidhjeve. Ai duhet të ndjejë drejtepërdrejtë sinjalet që jep tregu. Nëse midis fermerit prodhues në zonën rurale dhe konumatorit në zonën urbane ka shumë hallka të ndërmjetme atëherë fermeri nuk është i interesuar dhe prodhimi vëndas do të konkurohet lehtësisht nga prodhuesit e huaj. Në tregëtimin e karburanteve do të rishikohet sistemi i liçensave të tregëtimit. Në arsimin e lartë do të rishikohen liçensat e universiteteve private. Po kështu edhe në mjaft sektorë të tjerë. Pyetja që shtrohet është si do të realizohen këto reforma? Mbi çfarë kriteresh? A do të dominojë forca e parasë, e mandatit, e pushtetit mediatik dhe e “pushteteve të tjera” për të diferencuar dhe seleksionuar vazhdimin e aktiviteteve? A do të ketë një seleksionim administrativ dhe subjektiv apo do të përdoren kritere ekonomike dhe llogjike? Një ligj i ndërtuar jo mirë është deformim i tregut, ndërhyrje pa kriter në treg dhe që provokon zhvillime të pakontrolluara njëlloj, madje edhe më keq, se në kushtet e mungesës totale të rregullimit ligjor.

Botën e shtyjnë përpara idetë. Idetë prodhohen dhe përpunohen nëpër laboratorët e ideve. Qeveritë më të mira dhe më të suksesshme janë ato që qëmtojnë dhe kanë urtësinë që t’i gjejnë idetë dhe t’i kthejnë ato në gjeneratorë të ndryshimit dhe të progresit. Tregu luan rolin e gjeneratorit kur forcat dhe energjitë e tij nuk shpërdorohen dhe kur padituria e individëve të veçantë nuk lejohet të dominojë shoqërinë dhe të deformojë zhvillimin ekonomik, korrigjimi i pasojave të të cilit ka kosto jashtëzakonisht të mëdha.

Më të kujdesshëm në fushën e financave publike

Nga Sherif BUNDO
Profesor i financave në Universitetin e Tiranës

Opinioni publik ka përjetuar për gati një vit emocionet e një debati të mirëfilltë politik, me intensitet shumë të lartë në muajt e fushatës, një nga epiqendrat e të cilit ka qënë diskutimi me përmbajtje të mirëfilltë financiare, lidhur me preferencën për sistemin tatimor: proporcional apo progresiv. Duke qënë se diskutimet për këtë temë, kanë konsumuar energji të mëdha politike, njerëzore, financiare, dhe në mënyrë të veçantë kohë, gjykoj se tema duhet rimarrë, por për tu trajtuar në mënyrë ezauruese, me argumenta profesionale dhe shkencore, në respekt të një kontributi dhe sugjerimi modest dhe racional për të gjithë ata që tatimet dhe taksat do ti kenë dhe do ti përdorin si instrumenta me të cilat synojnë të transformojnë ekonominë dhe shoqërinë. (Më duhet të nënvizoj që në fillim se në këtë shkrim nuk do të përdor termin “Taksë e sheshtë”, pasi është emërtim profesionalisht dhe shkencërisht i pasaktë, që ka hyrë në fjalorin e gjuhës sonë të përditshme për shkak të përkthimeve apo përdorimit të termave pa përshtatje).

Komentet mbi tatimet dhe taksat gjatë fushatës kanë marrë shpesh herë ngjyrime të karakterit politik. Me apo pa dashje, çdo prononcim do të kishte pak a shumë pamjen e një lloj partizanllëku politik. Sigurisht, argumentat profesionale dhe shkencore nuk janë asnjëherë të profilit militant, por gjykimi gjithësesi do të ishte vështirë të evitonte këndvështrimin politik.

Dy shkolla, dy modele të zhvillimit ekonomik
Diskutimi dhe debati, në kërkim të një strukture tatimore optimale, ka në origjinën e vet preferencat për modelet ekonomike. Për lexuesin e thjeshtë më duhet të nënvizoj se në ekonomi ka shumë rryma ekonomike dhe modele, të cilat janë në fakt derivate të dy shkollave: asaj klasike me përfaqësues Adam Smith dhe asaj neoklasike me përfaqësues John Maynard Keynes. Sipas shkollës klasike, në një ekonomi të “tregut të lirë”, që funksionon shumë mirë, pa pengesa dhe pa ndërhyrje, tregu jep për çdo operator informacionet e nevojshme, ndërsa operatorët dhe njerëzit manifestojnë gjithnjë sjellje racionale (bëjnë atë transaksion, marrin atë vendim, që ju nevojitet dhe në mënyrën që duhet). Në këto kushte një mall apo shërbim që do të mungonte do të stimulohej nga rritja e çmimit që diktohet për shkak të rritjes së kërkesës. Ky mekanizëm shërben për të nxitur dhe prodhuar gjithnjë atë produkt që duhet dhe për të frenuar atë që është “prodhuar me bollëk”. Për Smithin kjo është “dora e padukshme” që e çon shoqërinë dhe ekonominë përpara drejt rritjes dhe progesit. Për këtë arsye, shteti nuk ka nevojë të marrë përsipër rol të fortë dhe të dukshëm rregullator në ekonomi. Motorri ekonomik është liria e individit dhe “dora e padukshme” është mekanizmi që i çon gjërat në vendin e duhur, në kohën e duhur. Shoqëria nuk ka pse të shpenzojë shumë për strukturat administrative dhe shtetërore. Inisiativa e lirë dhe konkurenca do të seleksionojnë natyrshëm veprimtaritë, aktivitetet dhe subjektet që rezultojnë të paafta. Për këtë, shteti aplikon struktura tatimore të lehta dhe të ulëta. Subjektet ekonomike që tatohen pak rriten shpejt, zhvillojnë ekonominë, krijojnë vende të reja pune, por edhe rrezikohen shumë për shkak të konkurencës së ashpër dhe mund të falimentojnë lehtë. Të pasurit bëhen akoma më të pasur, të varfërit akoma më të varfër. Këto dy pole largohen shpejt dhe shumë nga njëri-tjetri, ndërkohë që duhet nënvizuar se edhe konfliktet sociale thellohen përditë dhe më shumë.

Dy shekuj më vonë, Keynes, arriti në përfundimin se edhe në se vërtetë tregu funksionon shumë mirë, në të luajnë njerëz të ndryshëm, me temperamente të ndryshme, me inteligjencë të ndryshme, me aftësi të ndryshme të absorbimit të informacionit, por edhe me shkallë të ndryshme reagimi dhe inisiative, me ndjeshmëri të ndryshme ndaj risqeve dhe me nivel pasuror të ndryshëm. Në ekonomi gjërat nuk mund të rrjedhin si në laboratoret e kimisë, apo në ligjet e fizikës. Për rrjedhojë, me kalimin e kohës, tregu prodhon zhvillime të pakontrolluara. Përvoja ekonomike botërore ka me qindra shembuj që vërtetojnë një fenomen të tillë. (Në vendin tonë të tilla duhen konsideruar si zhvillime të pakontrolluara firmat piramidale, ndërtimet pa lejë apo fenomeni i kioskave). Zhvillimet e pakontrolluara në ekonomi, sakrifikojnë pasuri të mëdha të krijuara nga shoqëria që shkatërrohen dhe që në fakt, me një rol dhe përgjegjësi më të madhe publike të shtetit, mund të parandalohen, mund të frenohen dhe mund të mënjanohen. Për këtë duhen struktura shtetërore më të afta, me rol mbikqyrës dhe rregullator më të fortë dhe më aktive. Për rrjedhojë, shteti duhet të ketë në dorë më shumë energji financiare të cilat do ti sigurojë nëpërmjet tatimit më të lartë mbi të pasurit për të asistuar më shumë financiarisht të varfërit.

Këto dy modele, ndër dekada dhe dekada, janë transformuar dhe përpunuar në mënyra qeverisje dhe në funksion të tyre, teoria e financave dhe e ekonomisë, shkollat, universitetet dhe akademikët, kanë formuluar dhe sugjeruar mekanizmat e realizimit të tyre. Objektivi strategjik që synohet të arrihet në të dy rastet është i njëjtë: të zhvillohet ekonomia, të rritet mirëqenia, të përmirësohet pa ndërprerë standardi i jetesës dhe jetëgjatësia e njeriut.

Për dy modele ka tre struktura tatimore
Në shërbim të dy modeleve të mësipërme ekzistojnë tre struktura tatimore. (Fjala dhe shprehja struktura tatimore përdoret në këtë rast për të shprehur dhe formuluar mënyrën e të tatuarit). Ato janë: struktura tatimore proporcionale, struktura tatimore regresive dhe struktura tatimore progresive.

Struktura tatimore proporcionale (që në Shqipëri abuzivisht quhet “taksë e sheshtë”), ose horizontale, është ajo strukturë tatimore me të cilën, shteti taton me të njëjtën shkallë tatimore (për shembull me 10% për të gjithë), çdo të ardhur, çdo pasuri, apo çdo shpenzim. Strukturat proporcionale i përshtaten modelit të shkollës së parë. Ato janë të thjeshta për tu zbatuar nga administrata, janë të thjeshta për tu kuptuar nga publiku dhe të lehta për tu pranuar nga tatimpaguesit.

Struktura tatimore regresive, për më tepër, është ajo strukturë tatimore sipas të cilës, me rritjen e bazës tatimore ulet shkalla tatimore, masa e të tatuarit. (Pra një pagë 200 euro tatohet 10%, ose 20 euro, ndërsa një pagë mujore 2000 euro, tatohet përshëmbull 8%, por në shumë absolute 160 euro, që është më e madhe se 20 euro). Strukturat tatimore regresive është e përshtatëshme të instalohet në periudhat që nevojitet një ngritje e shpejtë e biznesit dhe e inisiativës së lirë. Është struktura tatimore që teorikisht dhe praktikisht është e ndërtuar posaçërisht për të favorizuar bizneset dhe gjallërimin ekonomik.

Të dy strukturat e para janë të përshtatshme për të mbështetur zhvillimin ekonomik sipas shkollës klasike. Janë pothuaj struktura tatimore që përdoren përgjithësisht nga qeveritë e djathta. Karakteristika kryesore e tyre është se të dyja thellojnë diferencimin dhe polarizimin pronësor dhe pasuror të publikut. Zbatimi për një kohë të gjatë i tyre është me pasoja të mëdha sociale dhe me kosto shumë të lartë.

Struktura tatimore progresive, është ajo strukturë sipas të cilës me rritjen e bazës tatimore (të ardhurave, shpenzimeve apo pasurisë), rritet edhe shkalla tatimore. (Përshëmbull një pagë 200 euro tatohet me 5%, një pagë 2000 euro me 10% dhe një pagë 4000 euro me 20%. Mund të ndërtohet edhe me segmente, ose me intervale).

Strukturat tatimore progressive janë karakteristika të shkollës së dytë, asaj neoklasike. Janë struktura tatimore që përdoren përgjithësisht nga qeveritë e majta. Qëllimi kryesor i strukturës progresive është i trefishtë: 1. Ti tatojë të gjithë, përderisa nga të mirat publike që prodhon dhe ofron shteti përfitojnë të gjithë. 2. Kush fiton më shumë të paguajë dhe të tatohet më shumë. 3. Grumbullon më shumë burime financiare në duart e shtetit, të cilit i kërkon që të bëjë rishpërndarje dhe të zbusë ekstremizmat, të cilat me kalimin e kohës prodhojnë kosto të mëdha për shoqërinë dhe shtetin.

Strukturat tatimore mikse, strukturat e kohërave moderne
Mbas luftës së dytë botërore dhe veçanërisht mbas viteve 80-90 të shekullit të kaluar janë aplikuar ato që quhen strukturat tatimore mikse. Quhen të tilla se kanë elementë nga të dy strukturat tatimore, kanë edhe proporcionalitet, edhe progresivitet. Kështu për shëmbull, kur themi paga nga 200 deri 400 euro tatohet 10%, kjo nënkupton se edhe paga 201 euro, edhe niveli 399 euro tatohen me të njëjtën shkallë tatimore.

Strukturat tatimore mikse janë të përshtëshme për qeveritë e partive të qendrës. Ato janë aplikuar edhe prej qendrës së majtë edhe prej qendrës së djathtë. Strukturat tatimore mikse kanë pamjen e strukturave tatimore të bashkëjetesës, janë larg ekstremeve, dhe alternojnë avantazhet dhe disavantazhet e njërës strukturë me ato të një strukture tjetër.

Struktura tatimore proporcionale, por me nivel të lartë të borxhit publik
Po të abstragojmë nga preferencat e djathta apo të majta, apo po të tentojmë të analizojmë situatën makrofinanciare të këtyre muajve të fundit, në vendin tonë, do të nënvizonim se: qeveria e PD tentoi të aplikojë dhe aplikoi strukturat tatimore proporcionale. Proporcionalitetin e shtriu pothuaj në të gjithë elementët tatimorë. Tatimi mbi të ardhurat personale 10%, tatimi në burim 10%, tatimi mbi të ardhurat e biznesit (tatim fitimi) 10% dhe po kështu edhe shkalla tatimore e TVSH në më të shumtën e kohës qëndroi proporcionale, e pandryshuar 20%, e pa shkallëzuar. Fillimisht kjo i shërbeu një klime më të shëndetshme biznesi. Kjo ndikoi njëherësh në rritjen relative të shkallës së deklarimit dhe zgjeroi bazën e tatushme. Për rrjedhojë rriti edhe të ardhurat tatimore të buxhetit të shtetit, madje ndjeshëm dhe në ritme të larta përgjatë mandatit të parë të qeverisjes. Kjo duhet thënë hapur. Kjo masë u shoqërua me një përmirësim të ndjeshëm dhe të dukshëm të administrimit tatimor dhe të raportit të borxhit ndaj prodhimit të brendshëm bruto.

Nga ana tjetër, qeveria e djathtë, kërkoi, ndryshe nga filozofia e saj, të marrë përsipër dhe të centralizojë shumë sektorë dhe shërbime. Ajo u zgjerua shumë, shumë më shumë se mundësitë e saj, në investimet publike, në rrugë, në shkolla, në rritje pagash, dhe në sektorë të tjerë të ngjashëm. Kjo sjellje ka qënë tipike elektorale dhe për ambicie politike. Në kushtet kur ekonomia ezauroi rritjen ekonomike dhe u prek nga kriza, nevojat e buxhetit u përballuan jo më me burimet e tij, por me rritjen e borxhit. Rolin e vet, si multiplikator të zhvillimit ekonomik të vendit, qeveria tentoi ta luante nëpërmjet zgjerimit të investimeve dhe punëve publike, si reformë tipike e majtë, me rritje të borxhit publik. Rritja e borxhit publik, nuk është gjë tjetër, veçse rritje e tatimeve dhe e taksave, jo për gjeneratën dhe gjeneratat aktuale, por për brezat e ardhshëm. Në esencë, rritja e borxhit publik duhet shlyer kur të vijë koha prej të njëjtit burim: rritjes së tatimeve dhe të taksave. Kjo është rritje e tërthortë tatimesh ose transferim në kohë i vështirësive financiare.

Cilat janë strukturat tatimore më të përshtatshme aktualisht për vendin tonë?
E majta  erdhi në pushtet për dy arsye të forta: të pakënaqësisë së publikut prej reformave të djathta si dhe për shkak të vlerësimit me optimizëm të reformave të premtuara nga të majtët. Të majtët kanë premtuar më shumë punësim dhe rol e përgjegjësi më e madhe të shtetit në fushën e nxitjes së punësimit, më shumë transparencë, sistem arsimor publik më efiçent dhe më cilësor, menaxhim më të mirë të investimeve dhe të sektorit publik, shërbime publike më afër qytetarit, kujdes dhe sensibilitet të lartë ndaj mjedisit, burimeve energjetike, minerale dhe sektorëve strategjikë. Në këto kushte, program i qeverisë së majtë pritet të ketë dy matrica të kushtëzuara: nga njëra anë një listë të gjatë reformash të premtuara, të cilat duhet të programohen për tu realizuar dhe nga ana tjetër një bilanc financiar mbështetës, realist dhe konkret. Mbërrijmë natyrshëm në konkluzionin që struktura tatimore progresive duhet të jetë thelbi i reformave fiskale.

A duhen marrë me frikë strukturat tatimore progresive, apo progresive të miksuara?
Kjo është një pyetje që preokupon shumë, me sa kuptoj dhe lexoj nëntekstin e komunikimit me publikun të politikbërësve të maxhorancës së re. E rëndësishme është të konceptohet drejtë modeli ekonomik që kërkohet dhe gjykohet si më i përshtatshëm në vendin tonë. Që të mos ketë vend për keqkuptime dhe keqinterpretime, duhet nënvizuar se qeverisja e majtë duhet të bëjë publike mirë faktin se në çfarë gjendje është ekonomia dhe financat publike sot, dhe se çfarë kërkohet dhe synohet të arrihet mbas katër vitesh? Cila është përgjegjësia e shtetit sot dhe se çfarë synohet të arrihet për mbas një mandati?  Modeli ekonomik që duhet konsideruar si objektiv në vendin tonë është dhe duhet të jetë modeli ekonomik i bashkësisë europiane: ekonomia sociale e tregut. Pa koncepte të qarta teorike nuk ndërton dot mekanizma efiçentë fiskalë.

Të ardhurat e buxhetit të shtetit duhet të rriten. Ky është ekuacioni numër një që duhet zgjidhur. Por ky ekuacion ka shumë variabla. Hapi i parë që duhet hedhur, është të mënjanohet padrejtësia që në raport me tatimet, i varfëri dhe i pasuri janë njëlloj, tatohen me të njëjtën shkallë tatimore. Filozofia e strukturës tatimore aktuale proporcionale materializohet me sentencën: me qumështin që i duhet fëmijës së një familje të varfër, do të ushqehet qeni që mban një i pasur.

Strukturat tatimore progresive, së dyti, duhet të konceptohen drejtë. Sigurisht, tatimet dhe taksat nuk janë norma morale por shprehje të vullnetit të shumicës. Kjo do të thotë që progresiviteti të ndërtohet i studiuar. Ai që fiton më shumë duhet domosdoshmërisht që edhe në terma absolute dhe edhe në terma relative, duhet të paguajë më shumë.

Së treti, progresiviteti nuk duhet të prekë vetëm të ardhurat personale. Kjo do të ishte një gabim i rëndë. Në të ardhurat personale, tatimi duhet të jetë i diferencuar sipas nivelit të të ardhurave, por ai duhet të shtrihet edhe në të ardhurat e bizneseve. Në raport me bizneset, maxhoranca nëpërmjet strukturave tatimore ka në dorë, të nxisë prodhimin vendas. Prodhimi vendas është energjia e progresit. Më e drejtë do të ishte edhe teorikisht edhe praktikisht të përdoren shkallë progresive të tatimit mbi dividendin. Por për disa sektorë mund të aplikohen tatime mbi fitimin të diferencuara. Kështu për shembull në sektorët ku shteti dukshëm ka dhënë të drejta konçesionare, ku përdoren burime natyrore, energjetike, minerare, ku normat e fitimit janë të larta, në fushën ku dividendët apo investimet jashtë sektorëve prodhues kanë qënë të larta, mund të përdoren edhe norma tatimore të diferencuara, më shumë se 10%. Kjo kërkon studime të mirëfillta. Për fat, administrate e sotme është më profesionale se ajo e para 10 viteve. Sigurisht jo në të gjitha nivelet dhe jo në të gjithë sektorët.

Mos harroni shembullin grek në fushën e financave publike.
Sigurisht, që gjatë fushatës elektorale e majta ka bërë edhe premtime pa doganë. Gjithnjë, politika dhe politikanët, në kulmin e fushatës dhe të debatit politik, manifestojnë sjellje emocionale dhe aspak racionale. Dikur, ish kryeministri socialist, premtoi se do tju kthejë paratë që ishin humbur në firmat piramidale. Ne ekonomistët e përjetuam asokohe si një deklaratë skandaloze, aspak realiste dhe diskredituese.

Po kështu, në fushatën e fundit, të djathtët premtuan rritje të pagave. Madje, këshilli i Ministrave nuk ngurroi të merrte vendim për këtë rritje. Por, a janë kushtet e financave publike për të rritur pagat e sektorit publik dhe të administrates publike? Nuk ka nevojë për diplomë ekonomie të kuptosh se sjellja më e drejtë e çdo qeverie përgjatë vitit 2013 dhe gjysmës së parë të vitit 2014, do të ishte një sjellje në kushtet e emergjencës, një kujdes maksimal për të frenuar dobësimin e mëtejshëm të financave publike dhe stabilizimin e buxhetit të shtetit. Në të kundërt, do të ndodheshim në kushte të ngjashme me ato të ekonomisë greke. Nuk lipset rritje e pagave, por garanci për këtë nivel pagash që kemi dhe përpjekje për të mos dobësuar fuqinë blerëse të lekut. Nuk është vetëm rritja e pagave, politika që pritet të rrisë konsumin, për të cilën ka nevojë ekonomia shqiptare. Pritshmëria për vitin 2013 është një thellim i defiçitit buxhetor, ose një sjellje tejet frenuese e investimeve publike. Për këtë duhet koshiencë e lartë. Ndryshe, maxhoranca e sotme do të ballafaqohet që në fillim me vështirësi bllokuese. Shpesh herë nuk mjafton vetëm dëshira e mirë.

Sistemi bankar në vrndin tonë ka likujditet të mirë dhe për mjaft kohë është vënë re rritje e ndjeshme apo rritje sistematike e depozitave. Është sjellje tipike e familjeve në kohë krize. Ndërkohë duhet nxitur konsumi që të motivohet zhvillimi ekonomik. Për këtë gjykoj që rruga më e drejtë do të ishin politikat e inkurajimit të investimeve dhe zgjerimit të sipërmarrjeve. Duket, sikur krijohet një konflikt midis nevojës për struktura tatimore progresive dhe nxitjes së investimeve. Në fakt nuk ka konflikt. Të nxiten investimet në sektorët e prodhimit vrndas dhe të tatohen progresivisht fitimet që nuk investohen në sektorët prodhues. Kjo do transferojë kapitalet dhe vëmëndjen nga sektorët e tregtisë, të disa shërbimeve jo të dobishme, të lojrave të fatit, etj drejt ekonomisë reale dhe prodhimit vendas. Nxitet punësimi dhe stimulohet reduktimi i importeve.

Nuk janë kushtet në vendin tonë që të luhet fort, jashtë realitetit, me premtime që dëmtojnë financat publike. Kam përshtypjen se edhe përjashtimi nga tatimi mbi të ardhurat nga pagat për shumat deri në 30 000 lekë në muaj, ishte një vendim emocional, nën efektin e emocioneve të fushatës. Ishte vendim elektoral. Nuk mendoj se pagat e këtij niveli, mund të kontribuojnë shumë në buxhetin e shtetit, por vendime të kësaj natyre dëmtojnë, shumë më shumë se sa kultivojnë, në atë që quhet kultura fiskale e publikut. Nuk prish ndonjë ekulibër të madh pse një person që përfiton 30 000 lekë në muaj të paguajë për shembull vetëm 500 lekë tatim.

Do të hiqet taksa për biznesin e vogël?
Është një fjali e dëgjuar shpesh përgjatë një viti. Detyrimi kryesor tatimor sipas ligjit aktual që detyrohet dhe paguan biznesi i vogël quhet: “taksa vendore mbi biznesin e vogël”. Termi përsëri është i gabuar, se në përmbajtje ajo që paguan biznesi i vogël sot është një tatim i paracaktuar, i paragjykuar. Do të hiqet një taksë, dhe kjo do të zëvëndësohet me një mënyrë tjetër tatimi? Kjo është fare normale. Por që të përjashtohet nga tatimi gjithë biznesi i vogël, kjo do të ishte nga njëra anë një utopi dhe nga ana tjetër një voluntarizëm i mirëfilltë. Do hiqet taksa vendore mbi biznesin e vogël për tu zëvëndësuar me tatimin mbi fitimin nga aktiviteti i biznesit të vogël? Kjo do të ishte gjithashtu normale. Do të ndryshojnë kriteret fiskale të klasifikimit të një biznesi në të vogël dhe të madh? Edhe kjo do të ishte normale të ndodhte. Dhe faktikisht duhet të rishikohet. Do të ndryshojë kufiri i xhiros mbi të cilën aplikohet tatimi mbi vlerën e shtuar? Përsëri edhe kjo do ishte normale. Por nuk është normale dhe nuk ka si të përjashtohen nga tatimi 96% e bizneseve në vendin tonë, të cilat sipas kritereve aktuale plotësojnë kushtet që të quhen dhe të konsiderohen biznese të vogla.

Së fundi, jo më pak e rëndësishme, biznesi i vogël është energjia që ushqen organet e pushtetit të qeverisjes vendore. Ndaj tyre, shteti duhet të ndryshojë sjelljen, edhe financiare. Në raportet financiare me pushtetin vendor duhet kërkuar një zgjidhje funksionale, motivuese, vetëlëvizëse dhe konkuruese.

* * *

Në vend të mbylljes: Në financë nuk mund të bëhen eksperimente
Në se në sektorët e tjerë të ekonomisë, llogjika pranon që edhe mund të eksperimentosh, në fushën e financave publike në asnjë mënyrë nuk mund të bëhen eksperimente. Kërkohen koncepte të qarta, objektiva të qartë dhe instrumenta të qartë. Sigurisht që nuk ka zgjidhje dhe mekanizma të përsosur. E përsosur duhet të jetë përpjekja për të ndërtuar struktura tatimore të drejta, që reflektojnë aftësinë paguese të tatimpaguesve, që janë të besueshme dhe transparente, që janë të përshtatshme, që nxisin zhvillimin dhe rritjen dhe janë efiçente.