Njoftimi mbi Konferencën Ndërkombëtare për Ballkanin

QSHR është bashkëpartnere me organizatorët e Konferencës Ndërkombëtare për Ballkanin. Në vijim vendoset thirrja në gjuhët përkatëse: shqip, fërngjisht dhe anglisht. Veç kësaj këtu gjendet edhe formati standard i materialit për t’u dorëzuar (template). Ju ftojmë të shprehni interesin dhe të merrni pjesë.

Çdo aplikim që do të dorëzoni për këtë konferencë, mund ta bëni edhe te email i QSHR: [email protected].

Suksese!