THIRRJE PËR PJESËMARRJE – Konf. V

Qendra Shqiptare për Riskun bën thirrje për pjesëmarrje në

KONFERENCËN E PESTË NDËRKOMBËTARE
Ohër, Maqedoni, tetor 2013

Qendra Shqiptare për Riskun, ju njofton se ka filluar procesi i aplikimit për pjesëmarrjen në Konferencën e V ndërkombëtare me temë:
“Sa në harmoni janë zhvillimet ekonomike dhe shoqërore rajonale me kërkesat e integrimit në BE?”

Partnerë (në bashkëpunim me):

 • Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
 • Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Temat kryesore:

 • A është kapërcyer kriza ekonomike dhe financiare për vendet e rajonit?
 • Cilat janë efektet e paskrizës?
 • Cilat janë drejtimet e mëkëmbjes dhe inkurajimit të rritjes ekonomike?
 • A po ecin në shinat e kërkuara nga BE vendet e rajonit?
 • Vendet e rajonit të Ballkanit janë vende të varfra, në zhvillim apo në prag të të qënit të zhvilluara?
 • Sa të integruara dhe të lidhura konsiderohen ekonomitë e vendeve të rajonit me njëra tjetrën?
 • Cilat janë prirjet e lidhjeve ekonomike rajonale?
 • Popullsia e Ballkanit mbas heqjes së vizave me BE
 • Prosperitet në Ballkan apo në kërkim të mirëqënies drejt vendeve të BE-së?
 • A mund të konsiderohen të kapërcyera nacionalizmat në Ballkan?
 • Rinia ballkanase dhe mentaliteti europian
 • A mund të nxjerrim një konkluzion të parë të marrëveshjeve të tregtisë së lirë në rajon?
 • Probleme të funksionimit të sistemit financiar rajonal
 • Progresi teknologjik dhe risitë
 • Risku rajonal dhe kontaminimi reciprok i ekonomive
 • Ekonomia e euros përballë monedhave kombëtare
 • Analizë krahasuese e sistemeve fiskale
 • etj.
Data të rëndësishme
15 korrik 2013 afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimit
12 gusht 2013 kthimi i përgjigjeve për pranimin ose jo të aplikimeve
20 shtator 2013 dorëzimi i punimit përfundimtar
24 shtator 2013 konfirmimi i pranimit përfundimtar të punimit
11-13 tetor 2013 zhvillimi i konferencës, Ohër, FYROM

Për të parë grafikun kohor të ngjarjeve të Konferencës së V mund të klikoni këtu.

Për më tepër kontaktoni në adresën [email protected]